CZŁOWIEK | EKOLOGIA | ARCHITEKTURA

Politechnika Poznańska | Wydział Architektury

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Człowiek | Ekologia | Architektura  CEA'17

Patronat honorowy Jego Magnificencji Pana Rektora PP

prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego

 

oraz Pani Dziekan Wydziału Architektury PP

dr hab. inż. arch. Ewy Pruszewicz-Sipińskiej, prof. PP

Szanowni Państwo

W imieniu Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury

Politechniki Poznańskiej oraz Członków Komitetu Organizacyjnego pragniemy zaprosić Państwa na cykl konferencji Człowiek | Ekologia | Architektura.

W ramach tego wydarzenia proponujemy dyskusję na temat proekologicznych i prospołecznych rozwiązań w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym. Wydarzenie to będzie okazją do wymiany poglądów na temat roli zieleni, wody, słońca i powietrza w kształtowaniu przyjaznego środowiska życia człowieka oraz odpowiedzialności ludzi za jakość środowiska naturalnego.

 

Zachęcamy do udziału teoretyków i praktyków zwłaszcza w dziedzinie architektury, urbanistyki, ekologii i architektury krajobrazu, ale również pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Serdecznie zapraszamy

 

- Komitet Organizacyjny CEA

 

 

Temat II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

REGENERACJA

Człowiek | Ekologia | Architektura

POZNAŃ 28-09-2017

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie REGENERACJA rozumiana nie tylko jako działania rewitalizacyjne, ale jako narzędzie kształtowania środowiska i architektury z myślą o następnych generacjach mieszkańców oraz cyklach życia ludzi, miast i budynków w ramach żywego, miejskiego ekosystemu. Chcemy podjąć dyskusję na temat regeneracji w obrębie kilku grup tematycznych:

 

#    Projektowanie regeneratywne / biocentryczne podejście do środowiska

#    Regeneracja struktur zieleni i wody w miastach

#    Regeneracja systemów komunikacji miast

#    Renowacja budynków, konserwacja zabytków

#    Regeneracja i recykling materiałów budowlanych

#    Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

#    Kształtowanie przestrzeni z myślą o regeneracji sił fizycznych i psychicznych człowieka oraz więzi międzyludzkich

 

KALENDARIUM

uwaga NOWE TERMINY! (oznaczone kolorem zielonym)

30.06

2017

Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego wraz z tematem wystąpienia

i streszczeniem (200-250 słów)

 

16.08

2017

Termin nadsyłania pełnego tekstu artykułu (0,5 arkusza wydawniczego – 20 tys. znaków, maks. 12 stron)

6.09

2017

Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej.

28.09

2017

II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej CEA

 

Opłata konferencyjna:

 

720 zł + VAT - pełen pakiet: udział w obradach potwierdzony certyfikatem, materiały konferencyjne, publikacja streszczenia referatu w materiałach konferencyjnych i rozdziału w monografii naukowej (po kwalifikacji KN), catering w trakcie obrad + uroczysta kolacja

 

620 zł + VAT - pełen pakiet (j.w.) bez uroczystej kolacji

 

420 zł + VAT - udział w obradach, materiały konferencyjne, catering w trakcie obrad (bez publikacji i uroczystej kolacji)

 

80 zł + VAT - studenci - udział w obradach, catering w trakcie obrad (bez publikacji i uroczystej kolacji)

 

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów.

 

Wpłaty należy kierować na konto bankowe

Politechniki Poznańskiej:

 

BZ WBK SA 6 O/Poznań

89 1090 1362 0000 0001 1667 8037

z dopiskiem:

konferencja_CEA2017_imię_nazwisko

 

 

 

Organizatorzy przewidują również możliwość różnych form PROMOCJI w trakcie konferencji:

 

 

PAKIET I - 1000 zł + VAT

15 min. prezentacja promocyjna podczas sesji referatowej

 

 

PAKIET II - 1000 zł + VAT

możliwość promocji w formie banneru w sali konferencyjnej (należy dostarczyć baner o max. wym.max 80x200cm lub roll up o wym.max. 85x200cm)

 

PAKIET III - 700 zł + VAT

wkładka w materiałach konferencyjnych (należy dostarczyć wkładki formatu B5).

 

 

 

Szczegóły zostaną ustalone z zainteresowanymi firmami po otrzymaniu zgłoszenia.

Wymogi techniczne:

 

 

Objętość artykułu: 20 tys. znaków ze spacjami (0,5 arkusza wydawniczego), lecz nie więcej niż 12 stron w formacie wydawniczym. Prosimy o zblokowanie wszystkich ilustracji (kolor/czarno-białe) wraz z podpisami na końcu artykułu, na jednej lub dwóch stronach w ramach obszaru wydruku i zamieszczenie odsyłaczy w tekście.

Pełne teksty artykułów pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów i spełniające wymagania wydawnictwa zostaną opublikowane w monografii.

 

*kliknij na zielone pole, aby pobrać

PROGRAM

*

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej CEA'17

POZNAŃ 28-09-2017

 

Miejsce:

 

__

Kampus Politechniki Poznańskiej

przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu

Sala 123 (I piętro) budynek Biblioteki Technicznej

 

 

 

 

Patronat honorowy

Patronat medialny

Jego Magnificencja Rektor PP

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP / Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 

Komitet Organizacyjny:

 

dr inż. arch. Marzena Banach / Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. arch. Ewa Angoneze-Grela / Członek Komitetu Organizacyjnego

Ewa Marlewska / Koordynator

Adres do korespondencji:

 

Politechnika Poznańska

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

ul. Nieszawska 13C

61-021 Poznań

Z dopiskiem: konferencja CEA’2017

 

Kontakt:

tel. +48-61-665-32-60

(w godz.8.00-15.00)

e-mail: konferencja_cea@put.poznan.pl

 

administrator strony, projekt graficzny: E.Angoneze-Grela

serwis znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej

kontakt: ewa.grela@put.poznan.pl

copyright © Politechnika Poznańska 2017