CZŁOWIEK | EKOLOGIA | ARCHITEKTURA

Politechnika Poznańska | Wydział Architektury

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Człowiek | Ekologia | Architektura  CEA'17

{

__

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

__

dr hab. Klaudia BOROWIAK

Prodziekan ds. nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki

__

dr hab. inż. arch. Anna JANUCHTA-SZOSTAK, prof. nadzw. PP

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej (Przewodnicząca KN)

__

prof. dr hab. Antoni Marek KOSMALA

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie

__

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna NYKA

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

__

dr hab. inż. arch. Sławomir ROSOLSKI, prof. nadzw. PP

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

__

prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

__

dr hab. inż. arch. Agata ZACHARIASZ, prof. nadzw. PK

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

{

PUBLIKACJE MEA'2016

Każda epoka wyznacza nowe standardy i paradygmaty projektowania architektonicznego. Architektura XX w. powstawała pod wpływem fascynacji przemysłem i techniką, ale towarzyszyły jej wartości wyznaczane triadą Witruwiusza (firmitas, utilitas, venustas – trwałość, użyteczność, piękno) czy dewizą L.H. Sullivana (form follows function – forma podąża za funkcją). Od końca XX w. zasadnicze wartości kształtuje triada zrównoważonego rozwoju: ekologia – ekonomia – społeczeństwo. Wraz z wybuchem rewolucji informacyjnej przyszła era nie tylko „zielonej”, ale dodatkowo „inteligentnej” architektury wyposażonej w zintegrowane, interaktywne systemy technologiczne, zoptymalizowanej, elastycznej i wrażliwej na potrzeby użytkownika. Drugi tom publikacji „Człowiek – Ekologia – Architektura” poświęcony jest architekturze proekologicznej oraz problemom i wyzwaniom środowiskowym, technologicznym, prawnym, ekonomicznym, społecznym i estetycznym, które towarzyszą realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 

 

A. Januchta-Szostak, Wprowadzenie

 

 

Minęła generacja od czasu ogłoszenia raportu Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ pt. Our Common Future. Dziś nasze dzieci są w wieku, w którym byliśmy my, kiedy w 1987 r.

Gro Harlem Brundtland wyraził obawy o Naszą Wspólną Przyszłość i wyznaczył kierunek zrównoważonego rozwoju. Gdzie jesteśmy dziś? Jaką mamy świadomość? Jakie środowisko życia pozostawiamy naszym dzieciom? I jakie stawiamy przed nimi zadania? Te pytania są dużo pojemniejsze niż zawartość niniejszej książki, ale myśląc globalnie, budujemy naszą przyszłość tu i teraz z małych cegiełek z lokalnej gliny. A tempo i obszar tej „budowy” są coraz intensywniejsze.

 

 

A. Januchta-Szostak, Wprowadzenie

 

Patronat honorowy

Patronat medialny

Jego Magnificencja Rektor PP

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP / Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 

Komitet Organizacyjny:

 

dr inż. arch. Marzena Banach / Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. arch. Ewa Angoneze-Grela / Członek Komitetu Organizacyjnego

Ewa Marlewska / Koordynator

Adres do korespondencji:

 

Politechnika Poznańska

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

ul. Nieszawska 13C

61-021 Poznań

Z dopiskiem: konferencja CEA’2017

 

Kontakt:

tel. +48-61-665-32-60

(w godz.8.00-15.00)

e-mail: konferencja_cea@put.poznan.pl

 

administrator strony, projekt graficzny: E.Angoneze-Grela

serwis znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej

kontakt: ewa.grela@put.poznan.pl

copyright © Politechnika Poznańska 2017